sparvagnar

Plats: Från Nordstan hållplats vid Nils Ericsonsgatan till Hjalmar Brantingsplatsen under gångbron vid hållplatsen
Datum: 3 november kl. 15.00
Fri entré

SIBIRI – VARIAM– en trilogi under broar
Sibiri intar nu sin andra performance i Variam – en trilogi under broar. Denna gång i samband med FESTIVAL ILLEGAL. Vi börjar vid Nordstan vid Nils Ericsonsgatan och tar oss till Hjalmar Brantingsplatsen där vi installerar oss under bron vid passagen till Kville ca kl 16.00. Variam existerar som en pågående installation och skapas och byggs upp i nuet. Ett event som bara sker en gång. Välkommen att följa oss en stund, hela vägen eller bara passera påväg hem.

Projektet diskuterar människans längtan efter att få leva. I saknad av mänskliga rättigheter tvingas många människor att fly. Sibiri frågar sig vad som händer när människan blir flykting? Vad flyr hen till? Vad händer sen? Varför människan uppfattas som kriminell när hen börjar fly för sitt liv? Verket utgår från en resa som är komplicerad och farlig, orätt och kriminell. Vem skriker, vem håller tyst?

Sibiri placerar sig på tre olika platser i Göteborg under tre olika tillfällen. Det första framträdandet ägde rum på Gamlestadstorget tidigare i höst. Detta är det andra som äger rum den 3 november under bron vid Hjalmar Brantingsplatsen i samband med Festival Illegal. Den tredje och sista sker på våren 2016. Vi möter platsen och människorna då vi aktivt placerar oss i ett limbo, likt den resa andra tvingats ta.

Kontakt www.golddiggerproductions.se www.karolinkent.se
www.hannahtolf.com
Festival ILLEGAL https://m.facebook.com/events/916278611797987/

Stödparter: Region Halland, Västra Götalands Regionen, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Hourc residency, Frankrike, Den blå baguetten, Frankrike.

Karolin Kent är en tvärdisciplinär konstnär, med fokus på rörelse och visuell konst, Hennes konstnärliga praktik motiveras genom utforskandet av frågor kring humaniora, miljö och politik. Sedan 2011 har hon presenterat konstnärliga verk inom performance, film och fotografi nationellt och internationellt. Hon drivs av att integrera konst i olika sociala sammanhang så som i offentlig miljö, utbildning, aktivism och terapeutiskt arbete, med syftet att engagara marginaliserade grupper i konst.

Hannah Tolf är en musiker och röstkonstnär från Göteborg. Med röst, effekter och ljudupptagningar arbetar hon inom ett flertal konstnärliga fält och har turnerat och spelat på scener runtom i världen. Hon är aktivt med den egna kvartetten och med den experimentella trion Soil Collectors. Hannahs egen musik rör sig mellan fri improvisation och skriven musik och bygger på känslor, erfarenheter och ställer frågor om självinsikt och medmänsklighet. Hannah har ett pågående samarbete med rörelsekonstnären Karolin Kent i duon Sibiri som just nu jobbar med verket VARIAM, en trilogi under broar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The work reflects the human desire to live. The absence of human rights forces many people to flee for their lives. Sibiri questions what happens when the human being becomes a refugee? What it escapes to? What happens after? Why the human being is defined as a criminal when they start to flee for their lives? The work is based on a journey that is complicated and dangerous, unfair and criminal.
Who cries, who keeps silent?
The human prepares for a long journey. It must let go of pride and above all, to be treated fairly along the journey.
One got stuck hanging between black sky and black sea.
How do other people perceive refugees? Those people who do not have to flee? Can they understand? Should we understand? Do we want to? Or is it easier to close the eyes? Who has the right to express an opinion and on what grounds?

What happens when one hope for freedom but faces imprisonment?
What happens when one is met by hostility from people and systems who lack understanding?
When one stands between the choice to die or to take the criminal action of fleeing, do one then have a choice?

Sibiri places itself at three different locations in Gothenburg during three different occasions. The first two in the fall of 2015 and the third one in the spring of 2016. It interacts with the place and the people whilst actively position itself in a limbo, like the journey others are forced to take.

Supported by Region Halland, Västra Götalands Regionen, Göteborgs Stads kulturförvaltning and Hourc residency, Frankrike, La Baguette Bleue, Frankrike.

Karolin Kent is an interdisciplinary artist with the focus on movement and visual art. Her artistic practice is motivated through research within humanitarian, environmental and political matters. Since 2011 Karolin has presented work within performance, film and photography nationally and internationally. She is looking to integrate arts in different social contexts such as public spaces, education and therapeutic work, which aims to engage marginalized groups within arts.

Hannah Tolf is a musician and vocal improviser from Göteborg.
With voice, effects and sound recordings, she works in several artistic fields, and has toured and played at venues around the world.
She is active with her own quartet and with the experimental trio Soil Collector.
In Soil Collector the members explores the human movement and relationship to nature and to each other. The group has a collaboration with the mask maker Torbjörn Alström and filmmaker Donovan von Martens. They work with clay, photography and film to illustrate identity, integrity and freedom.
Hannah’s own music, moves between free improvisation and written music and is based on feelings, experiences and is asking questions about self-awareness and empathy. Hannah has an ongoing collaboration with the visual artist Karoline Kent in
their duo Sibiri, now working on the piece VARIAM, en trilogi under broar.