16521327643_bfb67a2f32_k

GoldDigger Productions – Nordic ReCreation Method
Våren 2016 bjuder den curerande plattformen Golddigger Productions in 2 konstnärer och 2 koreografer för att arbeta ihop för att starta upp ett metodarbete i projektet i Nordic ReCreation Method. I denna del är metoden i fokus, del två Nordic Recreation Practice kommer presteras under 2017 och har den konstnärliga praktiken i centrum. De medverkande har delats in i par utifrån deras konstnärskap och praktiker. Projektet har ett intresse av att bryta upp de vattentäta skott mellan de två konstnärliga praktikerna, nutida koreografi och samtida konst. För GoldDigger Productions är det viktigt att skapa nya plattformar och mötesplatser för de medverkande att verka i, bygga på sitt nätverk och kunna utvecklas i sin egen praktik. I detta fall sker samarbetet och processen genomföras parallellt. Ingen arbetar på uppdrag av den andra utan båda har en gemensam del i den konstnärliga processen. Projektet startade på HDK- Högskolan för design och hantverk 6 februari där de medverkande höll föreläsningar om sitt konstnärskap. Under våren har paren arbetat tillsammans i ett metodarbete.

Resultatet presenteras på Atalante i 28 maj kl. 13.00

Par 1 är koreografen Maija Hirvanen [FI] och konstnären Fredric Gunve
Par 2 koreografen Karolin Kent och konstnären Henrik Lund Jørgensen [DK]

Läs mer om Maija Hirvanen & Fredrik Gunve
Läs mer om Karolin Kent & Henrik Lund Jørgensen

Medfinansieras av Nordisk Kulturfond och Göteborgs Stad Kulturnämnd