frauke-web

FRAUKE” (2016) – FILMVISNING OCH SAMTAL
Det här är dokumentären om svenska Butohdansaren Frauke och hennes vistelse och framträdande i en liten japansk by i hjärtat av bergen.

Vi bjuder in till filmvisning av dokumentären Frauke (2016 längd 17 min), av japanske dokumentärfilmaren Mile Nagaoka på scenen Atalante den 30 januari. Efter visningen följer ett samtal med Frauke. Visningen på Atalante är Nordisk premiär av filmen och ett unikt tillfälle att se dokumentären som är inspelad i bergsbyn Kamiyama i Japan. Under hösten 2016 var filmen utvald vid JSFF – Japanese Serbian Film Festival med visningar i Tokyo och Belgrad. Filmen ger inblick i Fraukes förberedelser, hennes tankevärld och känslor kring dansen. Filmvisningen och samtalet är ett utmärkt tillfälle att få ett smakprov av butoh, samt ett unikt tillfälle att höra Frauke berätta om sitt konstnärsskap, och att ställa frågor.

Dokumentär Frauke (2016)
Längd: 17 min
Språk: Engelska
Undertext: Japanska

FRAUKE (2016) – FILMSCREENING AND TALK
This is the documentary about Swedish Butoh dancer Frauke and her stay and performance in a Japanese small village, in the heart of the mountains.

We invite to the screening of the documentary Frauke (2016 Length 17 min), by Japanese filmmaker Mile Nagaoka, at Atalante the 30 January. After the film there will be a talk held by Frauke. The screening at Atalante is the Nordic premiere of the film and a unique opportunity to see the documentary, which is filmed in the mountain village Kamiyama in Japan. In the autumn of 2016 the film was selected by JSFF – Japanese Serbian Film Festival with screenings in Tokyo and Belgrade. The film gives insight into Frauke’s preparations, her world of thoughts and feelings about the dance. The film screening and talk is an excellent opportunity to get a taste of butoh, and a unique opportunity to hear Frauke talk about her artistry, and to ask questions.

Documentary Frauke (2016)
Length: 17 minutes
Language: English
Subtitle: Japanese