jf

A Love Story – Jens Fänge

14 februari kl. 16:00

Nordiska Akvarellmuseet / Fri entré!

Föreläsningsserien A Love Story är ett konstnärssamtal där GoldDigger Productions bjuder in konstnärer att fundera över filmer och rörliga bilder som påverkat deras konstnärsskap. Samtalet öppnar upp för en process som kan liknas vid en arkeolog. De tittar tillbaka på sitt konstnärskap parallellt med att de fundera på de rörliga bilder som gjort intryck.

Jens Fänge är bildkonstnär född i Göteborg och verkar i Stockholm. Han arbetar med likartade färger och hans måleri förmedlar stämning med dramaturgisk finess. Hans måleri påminner ibland om Giorgio de Chirico. Fänge är en framträdande representant för det ”nyfigurativa” måleriet och hans konst kräver mycket av betraktaren. Realism och drömvärld förenas i hans skapande.

Med stöd av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Göteborgs Stad Kulturnämnd