Kulturens ABC

Kulturens ABC, världens bästa podcast, punkt. Så förklarar de sin podcast. Cecilia Suhaid Gustafsson och Caisa-Stina Forssberg möttes i de sydligare delarna av Norrland i deras tidiga könsmognad och har sedan dess hållit ihop likt Sotlugg och Linlugg, Knocke och Smocke, Filip och Fredrik eller Thelma och Louise.

De startade Kulturens ABC 2012 som ett forum för att tala om vilka vedermödor som kulturarbetare står inför anno 2000tal. På grund av fantastisk uppskattning, lovord och hoppingivelse från deras lyssnare, så fortsatte de: Prata. Om dödsynder och dygder, ångest, kroppsideal och älskog, kärlek och irritation, Anders Björk och konsten.

De vill ge dig det höga och det låga. De vill ge dig igenkänning och förfäran. De vill vara dina systrar, de vill vara sköna snubbinnor som hjälper dig att stå ut i vardagen. De vill vara din tröst i natten och ditt dagliga eldvatten.

De är alltid inlägg i kulturdebatten! 

Illustration: Anna Nilsson