ARKIV

Nordic ReCreation Method [2016-2017]

Våren 2016 bjuder den curerande plattformen Golddigger Productions in två konstnärer och två koreografer för att arbeta ihop för att starta upp ett metodarbete i projektet i Nordic ReCreation Method. I denna del är metoden i fokus, del två Nordic Recreation ...

Frauke – Wolf [2016]

Gryningslandet. Ylar, flocken stämmer in, som böljande vågor sveper trummans slag fram genom bergen och mörkret. Månen flyter ner som en varm mjölk. En vit flod bildas. Virvlar, leker, smeker varje glömd fåra.Lätta steg, snabbare än skuggor. Se utan att bli ...

Det Outtalade [2016]

Hur påverkas en av att utsättas för diskriminering? Vad för sår skapas när en inte får känna tillhörighet? Hur formas en person av att inte vara representerad på en scen, i det offentliga rummet eller i media? Dansföreställningen Det outtalade ...

Frauke – Nagaame [2015]

Frauke + Anderas Tilliander (TM404) – NagaameI verket Nagaame träder det mörka ljuset fram. Det centrala temat är att belysa det subtila och flyktiga som föds ur tillstånd av ihärdighet och förtätning. Månens gravitationskraft styr vattnets rytm och cykel. ...

Frauke – Emerge [2015]

Emerge – MOONStorslagen ödslighet. Ett kallt ljus speglas på ytan, under – ett mörker som bevarat sina hemligheter. Känslor låsta på obestämd tid. Himlen rämnar, vita blixtar skär loss dess grepp, fallande droppar slår ner mot marken. Kronblad öppnar sig ...

Close the door or all the darkness will leak out [2015]

© Hendrik Zeitler Utställning curerad utifrån bland annat Open-Call av styrelsemedlemmarna Gustav Lejelind, Kim Johansson, Helga Härenstam och Sarah Schmidt. Under Open-Call arbetet upptäcktes en intressant tematisk ingång bland flera av de som sökte. Under ...