Black body politics [2018]

Temi Odumosu är konsthistoriker och forskare vid Malmö Universitet. Hennes forskning rör sig bland annat kring de visuella och politiska aspekterna av slaveri och kolonialism, och nyligen kom boken Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour.

Under samtalet talar hon om hur människor av afrikansk härkomst har blivit representerade i europeisk konst och visuell kultur genom historien. Vilka budskap och tankar finns kvar från det förflutna och hur ser det ut inför framtiden? Temi Odumosu talar om de känslomässiga aspekterna och konsekvenserna av att arbeta med (och vara utsatt för) rasistiskt bildspråk och representation. Hon spekulerar även kring vad som kommer att krävas för att avkolonisera dessa framställningar och vårt förhållningssätt till bilder i vardagen.

Föredraget hålls på engelska och är en del av projektet Det outtalade: Om omedveten diskriminering. Initiativtagare är textildesignern Saba Bereket Persson, med stöd av Levande Historia och Västra Götalandsregionen.

Foto: William Bambridge. Portrait of Sally [Sarah] Bonetta Forbes (c. 1843-80), 1856.

Fri entré och öppet för alla.
Torsdag 26 april 2018 Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Arrangör: GoldDigger Productions och Saba Bereket Persson