samtalCecilia Suhaid Gustafsson håller ett samtal med koreografen Frauke på Lokstallet i Strömstad.

Bjud in GoldDigger Productions till föreläsningar och panelsamtal!
Cecilia Suhaid Gustafsson har en lång bakgrund som projektledare och curator. Hon har varit mentor för studenter och flera koreografer. Hennes förutom hennes konstnärliga expertis på området koreografi så talar hon gärna om nätverkande, kommunikation och det eviga arbetet med kulturstödsansökningar. Förutom GoldDigger Productions arbetar hon som konstnärligt ledare på scenen Atalante i Göteborg, där har hon curerat flera festivaler och föreställningar. För närvarande sitter hon i Kulturrådets referensgrupp för kulturstöd till samverkan med komponister och arbetar med Konstnärsnämnden internationella residensprogram i Göteborg.
Sarah Schmidt är videokonstnär och curator. Hon har en master i fotografi och eni filmcuratorskap från Akademin Valand i Göteborg. Schmidt arbetar i flera curatoriella samarbeten och är sedan 2010 ordförande i det konstnärsdrivna galleriet Box i Göteborg. Sarah Schmidt är även en del av konstnärstrion Johannsson/Norrmo/Schmidt, där de just nu arbetar med en applikation och videowalk kring den Malmska valen i samarbete med Naturhistoriska museet och Stadsmuseet. Hon arbetar för närvarande som universitetsadjunkt i bild och visuell kultur på Högskolan för Design och Hantverk. Sarah Schmidts expertis finns inom området pedagogik, visuell konst och rörlig bild.

KONTAKTA OSS: hello[at]golddiggerproductions.se