A Love Story [2014-2015]

A Love Story ville öppna upp för alternativa rörliga bilder som leder till nya konstverk och processer av olika slag. Vad är det som gör att man som kreatör inspireras av en film, och vad kan det leda till i den konstnärliga processen? Kan den rörliga bilden även inspirera till nya tillvägagångsätt och arbetsmetoder i konstnärliga processen? Genom att bjuda in konstnärer att fundera över filmer och rörliga bilder som påverkat deras konstnärskap, vill vi öppna upp för en process som är lite som arkeologi. Gästerna tittar tillbaka på sitt konstnärskap parallellt med att de funderar på de rörliga bilder som gjort intryck. ett samarbete med Atalante, Nordiska Akvarellmuseet och Högskolan för Design- & konsthantverk.

14 oktober 2014 Erik Berglin

30 oktober 2014 Snövit Hedensterina

10 februari 2015 Zandra Ahl

14 februari 2015 Jens Fänge